فکرعمیق

روزی یک نفر در چاه نشسته بود شخصی که از را عبور میکرد اورا دید و از وی سوال کرد چی میکنی برایش چنین جواب داد: عمیق فکر میکنم

فرستنده: جمعه خان “همدرد” کابل افغانستان

Tags:

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.