محفل عروسی

سه زن به یک محفل عروسی خبر بودن اولی گفت من لباس سیاه میپوشم چون مو های شوهرم سیاه است هر دو ما جوره مقبول معلوم میشویم.دومی گفت من لباس سیاه وسفید میپوشم چون مو های شوهرم سیاه وسفید است هر دو ما جوره مقبول معلوم میشویم وسومی گفت که از گپ های تان معلوم میشود که من دراین محفل عروسی نروم یااگربروم پیراهن نپوشم چون بخاطریکه شوهرم کل است

فرستنده: مصطفی “حمیدی” – دبی امارت متحده عربی

Tags:
NOTICE: We are in process of moving to a new design, as result of this you may encounter links which are not accessible.
+