شستن سر

یک احمق سر خود را بدون آب انداختن شامپوزده بود از پیش اش پرسان کردند چرا این طور میکنی؟ گفت: در پشت بوتل شامپو نوشته است برای مو های خشک استعمال نمائید

فرستنده: شاپور شريفي كابل افغانستان

Tags:

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.