عشق در خانه

يكروز يك پسر و يك دختر در خانه عشق ميكردند. پسر به دختر گفت بيا طفل پيدا كنيم، پنج دقيقه كار است و صاحب يك بچه ميشويم. دختر فكري كرد و گفت: پنج دقيقه كار است ولي واي به حال من كه 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت آنرا داونلود كنم

فرستنده : حيدر

Tags:
NOTICE: We are in process of moving to a new design, as result of this you may encounter links which are not accessible.
+