ماه عسل

عروس نو ز صفا با داماد گفت نام این ما را چه کسی ماه عسل بنهاده است؟
داماد به لبخند جواب داد که این ماه ماه غسل است ولی نقطه ای آن افتاده است

فرستنده: حشمت سخی زاده

Tags:

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.